Persondatapolitik
Vi ønsker at beskytte dine personoplysninger

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Advantek ApS overholder den gældende persondatalovgivning.

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der forskellige oplysninger om dig. Oplysningerne bruges primært til at spore, hvilke steder på vores side du besøger, så vi kan tilpasse indholdet på siden. Vi deler også oplysninger om dit besøg med Facebook til at måle besøgende i forbindelse med eventuelle Facebook annonceringer.

Visse steder på hjemmeside har du mulighed for selv at indtaste oplysninger. Det kan være, hvis du sender os en forespørgsel eller sender os en jobansøgning. I kraft af at du selv indtaster disse oplysninger, behandler vi dem med dit samtykke.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hovedparten af de oplysninger vi indsamler er i forbindelse med rekruttering. Hvis du søger et job os, kommer vi i besiddelse af de oplysninger du send med dit samtykke.


Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Advantek ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advantek ApS
Vestre Ringgade 61, 8200 Aarhus
CVR-nr.: 37 80 22 71
E-mailadresse: post@advantek.dk


Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: at behandle din ansøgning og identificere kvalifikation i forhold til arbejdets karakter

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler dit navn, dine kontaktinformationer i form af mailadresse og telefonnr. Derudover behandler vi din arbejds- og uddannelses baggrund, samt dine IT-kompetencer.   

Der er kun et begrænset antal medarbejdere, herunder HR-medarbejdere og ledere, der har adgang til de oplysninger du deler med os.
 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • De personoplysninger vi har på dig, stammer evt. fra følgende kilder: din egen ansøgning, LinkedIn, Facebook og lignede sociale medier, samt de referencer du opgiver i din ansøgning.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi opbevarer dine personoplysninger på interne servere og evt. hos en tredjepart der dog kun må opbevare disse til vores formål. Vi anvender kun databehandler i EU eller i land der hører under Pricacy Shield-ordningen.

  • Vi opbevarer dine oplysninger i 6 måneder, også selvom du ikke går videre i ansættelsesforløbet. Årsagen til dette er at vi ansætter løbende og bruger vores CV-bank i denne forbindelse. Efter de 6 måneder kan du modtage en e-mail, hvor du giver os et nyt samtykke eller trækker det samtykke tilbage.


Formål: at kunne sende fakturere i forbindelse med købte ydelser, samt at have en oversigt over vigtige kontaktpersoner til korrespondance i forbindelse med projekter, konsulenter og økonomi.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Vi behandler virksomheds navn, CVR-nr., adresse, kontaktperson hos virksomheden, samt andre lignende kontaktoplysninger.
 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

  • Personoplysningerne vil oftest stammer fra den pågældende virksomheds hjemmeside, samt mailkorrespondancer mellem virksomhedens kontaktpersoner.

Opbevaring af dine personoplysninger

  • Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos Advantek ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne, slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og Advantek ApS forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:


Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på telefon +45 27 89 92 61 eller på post@advantek.dk.
 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Persondatapolitik opdateret d. 9.5.2018.